مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف و اصطلاحات بازرگانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد بازرگانی، واردات و صادرات
معنی و مفهوممخففاصطلاح
پیش فاکتور: شامل اطلاعات خریدار و فروشنده و کلیه شرایط کالای مورد معامله و توافقات طرفین معاملهP/IProforma Invoice
سند حمل: بارنامه ای که قابلیت انتقال و معامله داشته باشد.B/LBill of Landing
اعتبار اسنادیL/CLetter of Credit
تاییدیه فروشS/CSales Confirmation
تاییدیه سفارشO/COrder Confirmation
قیمت واحد کالاU/PUnit Price
سفارش خریدP/OPurchase Order
بارنامه فیاتا = بارنامه حمل ترکیبی/ مرکب فیاتاF.B/LFiata Bill of Lading
صدور و ارایه اسناد بعد از DPState BLState Bill of Lading
با قید این عبارت در بارنامه،هزینه تحویل کالا از بندر مبدا و همچنین بارگیری کالا به کشتی در کشور مبدا و هزینه های تخلیه از کشتی در کشور مقصد به عهده فروشنده (به عهده فورواردر یا حمل کننده است)CY/CYContainer Yard / Container Yard
انتقال تلگرافی پولT.TTelegraphic Transfer
قیمت کالا در گمرک = قیمت کالا + کرایه حمل از مبدا تا مقصد + هزینه بیمه باربریC.VCIF Value
کمیت = تعداد کالاQTYQuantity
گواهی بازرسی کیفیC.O.ICertificate of Inspection
بازرسی پیش از حمل کالاP.S.IPre Shipment Inspection
راه نامه: سند غیرقابل انتقال و معامله در حمل های زمینیC.M.RConvention Merchandise Routier
گواهی تطابق کالا با استانداردV.O.CVerification of Conformity
پول نقد در برابر ارایه سندC.A.DCash Against Document
ضمانت نامه بانکی حسن انجام کارP.B.GPerformance Bank Guarantee
ضمانت نامه بانکی پیش پرداختA.P.GAdvanced Payment Guarantee
بارگیری کامل کانتینر، یک بارنامه صادر شده است.F.C.LFull Container Load
بارگیری کانتینر به طوری که فضای خالی در کانتینر باشد.L.C.LLess/Low Container Load
روش مسیر بحرانیC.P.MCritical Path Method
محل نگه داری کانتینرهاC.F.SContainer Freight Station
بدون هزینه -  مجانیF.O.CFree of Charge
تحویل کالا محل کارخانه / انبار فروشنده (...نام مکان مشخص شده)EX.WEx Works (…named place)
کننده در مبدا (...نام مکان مشخص شده)F.C.AFree Carrier (…named place)
تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا حمل (...نام بندر بارگیری)F.A.SFree Alongside Ship (…named port of shipment)
تحویل کالا روی عرشه کشتی در مبدا حمل (...نام بندر بارگیری)F.O.BFree On Board
قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد (...نام بندر مقصد)C.F.RCost and Freight
قیمت کالا + هزینه حمل تا مقصد + حق بیمه)C.I.FCost Insurance and Freight
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد (...نام محل مقرر در مقصد)C.P.TCarriage Paid To (…named place of destination)
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد (...نام محل مقرر در مقصد)C.I.PCarriage and Insurance Paid To (…named place of destination)
تحویل کالا در مرز (...نام محل تعیین شده در مرز)D.A.FDelivered at Frontier (…named port of destination)
تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد (نام بندر مقصد)D.E.SDelivered Ex Ship (…named port of destination)
تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد (...نام بندر مقصد)D.E.QDelivered Ex Query (…named port of destination)
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی توسط فروشنده (...نام محل مقرر در مقصد)D.D.UDelivered Duty Unpaid (…named place of destination)
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده (...نام محل مقرر در مقصد)D.D.PDelivered Duty Paid (…named place of destination)
هزینه بارگیری در مبدا و هزینه تخلیه در بندر مقصد به عهده خریدار است(F.I.F.O)Free In & Out and Stow
هزینه بارگیری در مبدا و هزینه تخلیه در بندر مقصد به عهده فروشنده یا شرکت حمل استL.I.O.SLiner In & Out and Stow
سند واحد اداری - اظهارنامه گمرکیS.A.DSingle Administrative Document
زمان تقریبی رسیدن کشتی به بندر مقصدE.T.AEstimate Time Arrival
زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبداE.T.DEstimate Time Departure
این نوع LC زمانی باز می شود که با کمبود وقت و یا تعطیلی های چندروزه مواجهیم و ممکن است تاریخ PI منقضی و یا شرایط تغییر یابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم.که محتوای آن شامل: مبلغ اعتبار،تاریخ گشایش اعتبار،تاریخ سررسید،نام فروشنده و خریدار،شماره اعتبار و ... ذکر می گردد.Pre Advise L/C
کالاGoods
براتDraft
مظنه قیمت کالاQuotation
نسخ کامل بارنامهFull Set B/L
اعتبار اسنادی مدت دارUsance / Deferred L/C
اصطلاح کلی آن اظهارنامه محموله حمل شده توسط شرکت حمل و نقل می گویند که حمل کننده باید به گمرک اظهار کند.Cargo Declaration
عمل خارج کردن هر نوع کالایی از قلمرو گمرکی -  صادرات کالاExportation
هزینه اضافی در حمل و نقلSurcharge
پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقررDespatch
هزینه معطلی / خسارت دیرکرد (نقطه مقابل Despatch می باشد)Demurrage
در PI: نام شرکت خریدارConsignee
بانک پوشش دهنده مالیReimbursing Bank
بانک گشایش اعتبارApplicate Bank
خسارت همگانیGeneral Average
خسارت خاصParticular Average
فاینانس،تامین مالی / تامین مالی از طریق خطوط اعتباری Credit LineFinance / Refinance
در Buy Back مجری طرح پس از آوردن دانش فنی و ماشین آلات و استحصال محصول مورد نظر به اندازه مدت زمان تعیین شده در قرارداد از پروژه بهره برداری می کند.Net back / Buy back
اعتبار اسنادی با شرط پرداخت ماده قرمز: شرطی است که مبلغی به عنوان پیش پرداخت جهت تولید و یا تامین مواد اولیه از طرف خریدار به فروشنده پس از گشایش اعتبار و بر اساس درخواست فروشنده به ایشان پرداخت می شود. (این عبارت اولین بار با جوهر قرمز نوشته شده بود.Red Clause
بارنامه بدون قید و شرط / بارنامه مخدوشClean Bill / Dirty Bill
از طریق معامله اسناد / پرداخت نقدیBy Negotiation / By Payment
اتاق بازرگانیChamber of Commerce
قیمت کالا + هزینه حمل به داخل کشتی + هزینه کرایه حمل از مبدا تا مقصد + هزینه تخلیه از کشتی به اسکله در بندر مقصد به عهده فروشنده (حمل کننده) می باشد.CFR Full Linear Terms
تعداد (بسته ها) کالاها به طور دقیق در هر کانتینرPacking Container
تعداد (بسته ها) کالاها به طور دقیق در هر کامیونPacking Truck
صورت عدل بندیPacking List
کسری در تحویل کالا در مقصدShort Ship
مدت اعتبار پیش فاکتورValidity of PI
مدت اعتبار اسنادیValidity of L/C
نماینده انحصاری / نماینده منحصر به فردExclusive Agency / Sole Agency
انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگرTransshipment
دفعات حملPartial Shipment
بانک معامله کننده اسناد (بانک فروشنده)Correspondent Bank
ذی نفع اعتبار / فروشندهBeneficiary
مدت زمان حملShipment Period
متقاضی / درخواست کنندهApplicant
هزینه های بانکیBanking Charges
نام شرکت / شخصی که باید به او اطلاع داده شود.Notify Party
اعلام وصولAcknowledgement
متصدی حمل،هماهنگ کننده حمل کالا (Forwarder می تواند Carrier هم می باشد)Forwarder
حمل کننده کالاCarrier
تحویل گیرنده کالا در مقصد (نماینده شرکت حمل کننده در مقصد)Receiver
گواهی مبداC.OCertificate of Origin
ظهرنویسی اسناد بازرگانیEndorsement
تنزیل اسناد بازرگانی مدت دارForfaiting
تخفیف / تنزیل اسنادDiscount
فهرست موجودی کالا در کشتی، کامیون، هواپیما و یا کانتینرManifest
میزان خسارتی می باشد که به عهده شرکت بیمه نمی باشد (به عهده خریدار است)Franchise
زمان مجاز بارگیری کالا در مبدا و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصدLay Time
بررسی، بازرسی کمیت و کیفیت کالاSurveillance
برنامه زمان بندی تامین کالا از مرحله درخواست خرید تا رسیدن کالا در انبار خریدارLead Time
نفرروز (به عنوان مثال می گویند کاری 5 نفرروز زمان می برد یعنی اگر 5 نفر در یک روز کار کنند، کار به اتمام می رسد)Man Day
بازرسی - معاینه - سرکشیInspection
سند رسمی - گواهی نامهCertificate
واگن باریFreight Car
پیش پرداختDown Payment
پیش پرداختPrepayment
پیش - جلو افتاده (در مورد شرایط پرداخت بکار می رود که منظور همان پیش پرداخت است.Advance
کامیونTruck
حمل - محمولهShipment
جایز - مجاز - قابل قبولAllow
دستورالعملInstruction
به شرح زیرFollow
خواسن - لازم داشتنRequire
صحافیBinder
دستیManual
به موقع، به هنگام، به جا، به وقتTimely
ماندهBalance
متعادل و متوازنBalanced
سازمان یافته - متشکلOrganized
درمیان گذاشتن، به پیوست فرستادنEnclose
نشان دادن، نمایان ساختن، اشاره کردن بهIndicate
اعلان شده، اظهار شده، شناسایی شدهDeclare
بازگشتReturn
موضوع، هدف، مسیر، مرحلهPointing
وضعیت، حالت، نوع، مرحلهStatus
تقریبی، تقریب زدنApproximate
اختیاری، انتخابیOptional
سفارش (دادن)Indent
اداره، گرداندن، عمل جراحی، بهره برداریOperation
عرضه، تقدیم کردن، عرضه داشتنOffer
شنیدن، گوش کردن، خبر داشتنLooking Forward to Hear From You
درود، احترامRegard (best regards)
ذکر، اشارهMention
شیر، دریچهValve
بر طبقPer
جمع آوری کردن، وصول کردنCollect
انبار گمرک، انبار کالاWarehouse
جادهRoad
زمان تحویل کالا (بستگی به شرایط اینکوترمز دارد)Delivery Time
پیک، قاصد، پست سریع بین المللیCourier Service
بازرگانی،حرفه،داد و ستد کردن،تجارتTrade
تخفیف عمده از طرف تولید کننده به خریدارTrade Discount
مبادله کردن، مبادلهTrade in
نام تجاریTrade name
سبک سنگین کردنTrade off
مدرسه بازرگانیBusiness School
کاسب، دکان دارTrade Man
پرداخت وجهPayment
یدکی، ذخیرهSpare
استعلام، پرس وجوEnquiry
قیمت دادن، اعلام کردن، مظنه دادنQuote
بارنامهBill of Lading
بارگیری روی وسیله نقلیه ی عیب و نقصClean on Board
تقاضای موثرComposite Demand
کارنه تیرT.I.R
نسیه با بهرهUsance
کالای کاملC.B.U
برات ارزیBill of Exchange / Draft
تعرفهH.S./Customs Tariff
بانک پرداخت کننده وجه اعتبارPaying Bank
بانک محلیLocal Bank
گواهی ضد عفونیFumigation Certificate
گواهی سلامتSanitary Certificate
بارنامه های ترکیبی/ مختلطCombined Bill of Lading
بارنامه قابل معامله / پشت نویسی در وجه حامل امضای سفیدNegotiation Bill of Lading/Blank Endorsement
انحصار مطلق فروشAbsolute Monopoly
اوراق قرضه بی نامBearer Bonds
اینکوترمز (اصطلاحات بین المللی بازرگانی)IncotermsInternational Commercial Terms
روی خط - همزمانOnline
بیمه تمام خطرAll risk liabilities insurance
پشتوانهBacker
پول در گردشActive Circulation Money
تحویل به موقعJust in Time
تخفیف مالیاتیAbatement of Taxes
تراز پرداخت هاBalance of Payments
تسویه حسابAccount Settled
حساب گیرنده (وجه)Account Payee
حساب های دریافت کردنیAccruals Receivable
خلاصه سند مالکیتAbstract of Title
دارای اعتبارنامهAccredited
دارایی هاAccounting Assets
انحصار مطلق فروشAbsolute Monopoly
اوراق قرضه بی نامBearer Bounds
رشد ناخالصی داخلیG.D.PGross Domestic Product
سپرده بانکیBank Deposit
سفارش تلگرافیCable Order
سهم شاخصBarometer Stock
شماره حسابAccount Number
قیمت نهاییRock Price
گواهی مانده سهامAlance Certificate
لایبورLIBORLondon Inter Bank Offered Rate
هزینه های بانکیBank Charges
ورشکستگیBankruptcy
کرایه حملFreight Charge
خرده بار در کامیونGroupage
با یک کشتی دو  گاری حرکت می کند.Tilt Truck
رسید دریافت کالاRFSBLReceived For Shipment BL
فلهBulk
پیش از یک بارنامه برای یک کانتینر صادر شده استL.C.LLess than Container Load
یکی از ابزار های انتقال پول از بانکی به بانک دیگرSWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
تنها منطقه پرداخت یوروSEPASingle Euro Payment Area
بارگیری کالا در کشتیShipped on Board
نماینده ناخداTally: Tally man: Taller
توضیحات درباره ی محتویات در بارنامه.S.T.CSaid To Contain
زمان منتظر ماندن کالا تا سوار شدن به وسیله نقلیه دیگرFreeze Time
انتقال خود کانتینر از یک وسیله به وسیله دیگرTrans Shipment
هزینه جا به جایی کالا از کانتینر = Load  ، به وسیله نقلیه = un loadT.H.CTerminal Handling Charge / Cost
تحویل کالا کنار کشتی در بندر مبداF.A.SFree Along Side
اسناد حمل یا اسناد بازرگانیShipping Document
مرض الطرفین ، حکمیت و داوریArbitration (Trusty)
هزینه بارگیری و تخلیه به عهده خریدار استFIFOFree In Free Out
سیستم طبقه بندی و کد گذاری کالاها توسط سازمان جهانی گمرکHS codeHarmonized System code
کشور تولید کنندهOrigin
تخفیف مقداریDiscount Quantity
هرچه مقدار افزایش پیدا می کنه قیمت کاهش پیدا می کند.Table Quantity
برنامه تجاریB.PBusiness Plan
پرداخت های ترکیبیMix Payment
خرید نسیهDeferred Payment
تنزیل ( عمل فروش اسناد ، اوراق بهادار)Forfaiting
تجارت بر اساس حساب بازOpen Account Trade
تاریخ بارنامهBL DateBill of Lading Date
شرکت حمل کننده بسته کانتینر ها را سالم دریافت نموده استClean BLClean Bill of Lading
برخی یا تمام بسته های تحویل داده شده به حمل کننده آسیب دیده است.dirty BlDirty Bill of Lading
غیرقابل معاملهNON Negotiation
هزینه بارگیری در مبدا به عهده فروشنده هزینه تخلیه در مقصد بعه عهده خریدارLIFOLiner In Free Out
روزی تولید کننده مبنی بر تولید کالا طبق استاندارد خواسته شده تولید شدهM.DManufacture Declaration
سندی که تامین کننده مبنی بر تولید کالا طبق استاندارد خواسته شده تامین شده.S.DSupplier Declaration
ترخیصیهD.ODelivery order
دوبه کاریBarging
پنجره واحد تجاریSingle Window
کالاهایی که نیاز به آزمایش داردTest Report
فاصله خرید و فروش ارز و سهام را در دو مکان Arbitrage می گویند.Arbitrage
 B.C.LBank Confirmation letter
بندر مقصد یا مبداPort
یکی از گمرکات هوایی ، ریلی یا زمینیPlace
 H copyHard copy
گواهی انطباقC.O.CCertificate Of Conformity
اظهارنامهS.A.DSingle Administration Document
گواهی دریافت کالا توسط خریدار درF.C.RForwarder Certificate Received
ارائه سندD.PDocument Presentation
روز بررسی اسناد حمل (نهایتا طی 5 روز بر اساس UCP600 )Negotiation Date
بارنامه سراسری ( بارنامه ایست که کالای مورد نظر با بیش از یک وسیله نقلیه حمل شود)Through BL
حمل و نقل مرکبMix Shipment
انتقال محتوای یک کانتینر به کانتینر دیگرCross Stuff
زمان تقریبی حرکت کشتیE.T.D
زمان تقریبی رسیدن کشتیE.T.A
سفارش حملS.OShipping Order
زمان پرداخت وجه اعتبارات اسنادیMaturity Date
روز پرداختValue Date
بارنامه مستقیمDirect BL
راه نامه: سند غیر قابل انتقال و معامله در حمل های زمینیC.M.RConvention Merchandise Routier
مظنه قیمت کالاQuotation
محفظه کامیون ثابت استFixed Box Truck
توضیحات درباره ی وزن در بارنامهS.T.WSaid To Weight