مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ماه های میلادی

ماه کامل
مخفف ماه
به فارسی
January
ژانویه
February
فبریه
March
مارس
April
آوریل
May
May
می
June
ژوئن
July
جولای
August
آگست
September
سپتامبر
October
اکتبر
November
نوامبر
December
دسامبر