مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...