مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
CPF

مخفف عبارت CPF

Cost Per Follower
هزینه هر فالوور (دنبال کننده) در تبلیغات...
PPE

مخفف عبارت PPE

Personal Protective Equipment
درسازمان آتشنشانی مورد استفاده قرار...