مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مشهدی

مجموعه جملات اختصاری در زبان و گویش مشهدی
اصطلاح
معنی و مفهوم
یَره گَه
علامت اشاره به شخص مقابل
حولی
حیاط
وَرچُپه
برعکس
مکُش مرگِ ما
اعیانی ، شیک
مشگون
ناخن جله
پیشینگ
ریختن ناخواسته مایعات روی لباس
خذمت شما
خدمت شما
اقذر
اینقدر
بزم
به من
بزش
به او
بزت
به شما
بزشا
به آنها
بزت
به تو
شِر شِره
کاغذ کشی
ایَم
این هم
واز
باز ، باره دیگر
چُخت
سقف اتاق
بِیِک
به یک
مات منَهُ
خیره شدن
جل جل زدن
شانه به شانه شدن در خواب
دامنار
دامن ها را
غُر ، غُر دبه
یک چیزی که صدمه دیده و تو رفته
تارت و پارت
پخش و پلا
پاتروم
سرپیچ لامپ
نوردوون
نردبان
اندر ( مادر اندر ، برادر اندر و … )
مادر ناتنی ، برادر ناتنی و …
خُردو
کوچک
کَق
نارس
اشکاف
کمد
زَنج
چسناک
چُمبه
اصطلاح کوچه بازاری برای فرد چاق
دِلَنگون
آویزان
پاچال
جایی که مغازه دار پشت آن با مشتری سرو کار دارد
اَلِفش
نوچ
ناسوس
تلمبه دوچرخه
کُلاج
کسی که چشمش چپ است
فنت
واشر پلاستیکی مورد استفاده در دوچرخه
غطه
آب تنی
توخ توخ
ریز ریز
توله دادن
هل دادن
چینگ
نوک
پَخول
ناخن کشیدن
خیت
ضایع
کلیک
انگشت
خیزه
کشوی میز
پال پالک
دست و پا زدن
ول ده
رها کن
مقبول
خوشگل
قلفت
قابلمه
قلفتی
کامل
واز رفتن
باز شدن
کله ونگ
مشغول
کله کردن
به سوی جایی رفتن
کُوش
کفش
پوفله
تاول
شوخَنی
شب خوانی ، مناجات
کیس
کیک
لَخه
کهنه پاره
لوخ
حصیر آفتاب گیر پشت پنجره
چِغَل
زبر ، ضخیم
میلان
کوچه
توشله
تیله
نَمَیوم
نمی خوام
پوشت بومب
پشت بام
هم زلف
باجناق
بزنقره
جوجه تیقی
شو
شوهر
گورجه
گوچه فرنگی
خیال
خیار
چلغوز
یک نوع آجیل شبیه بادام
کلپسه
مارمولک
موسی کو تقی
فاخته
غوربغه
قورباقه
کُخ
کرم
ماچه
ماده
جل
نوعی پرنده
چرخ ریسو
پرستو
شو پرک
شب پره
قرقی
شاهین
سوسه لنگ
نوعی پرنده
بیغوش
چغد
چُغُک
گنجشک
خوش
مادرزن
خُسُر
پدر زن
دیزه
خاله
وسنی
زن شوهر - جاری
آق میرزا
شوهر خاله
بابا کلون
پدر بزرگ
ننه کلون
مادر بزرگ
نواسه
نوه
تمبون
شلوار
لیفند تمبون
بند شلوار
چوخه
لباس نمدی چوپانان
شلیته
دامن زنان
شوروا
آش ساده
ایشکنه اوجیز
اشکنه با پیاز و روغن
خگینه
املت
علف شورو
زال زالک
سیبیس
یونجه
شرنی
شیرینی
مل ملی
دانه ای از حبوبات
اخکوک
چغاله زرد آلو
جوز
گردو
ماقوت
از نشاسته و شیر و بادام
حریره
با نشاسته و قند
کِشته
میوه خشک