مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات کامپیوتر

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های کامپیوتر، اینترنت، بازی، شبکه، نرم افزار، سخت افزار و...
GPT

مخفف عبارت GPT

Generative Pre-trained Transformer
چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) یک بات مکالمه است...
UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
OOPC

مخفف عبارت OOPC

Object Oriented Programming in C
آبجکتیو-سی یک زبان شی‌گرا است که با...
OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...