مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
EARC

مخفف عبارت EARC

Enhanced Audio Return Channel
کانال بازگشت صوتی پیشرفته یا به اختصار...
SPOT

مخفف عبارت SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎
اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی...
FPSO

مخفف عبارت FPSO

Floating Production Storage Offloading
امروزه شناورهای FPSO به بخش جداناپذیری...