مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
IAP

مخفف عبارت IAP

ISDN Access Interworking Profile
این استاندارد نسبتاً ناشناخته است، اما...
GAP

مخفف عبارت GAP

Generic Access Profile
GAP توسعه بیشتر استاندارد DECT و کمترین...
DECT

مخفف عبارت DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DECT مخفف ارتباطات بی سیم پیشرفته...
EARC

مخفف عبارت EARC

Enhanced Audio Return Channel
کانال بازگشت صوتی پیشرفته یا به اختصار...