مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
کیان

مخفف عبارت کیان

كانون درستی و اخلاق پژوهش ایران
کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران از سوی...
IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
عتف

مخفف عبارت عتف

علوم ، تحقیقات و فناوری
اشاره به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری...
JINSA

مخفف عبارت JINSA

Jewish Institute for National Security Affairs
بنیاد یهودی امور امنیت ملی (نام...
IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...