مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...

اصطلاحات پول و ارز

UAH

مخفف عبارت UAH

Ukrainian Hryvnia
گْریونا (هْریونا) (به اوکراینی: гривня)...