مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات کشتی

IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...
ISOICO

مخفف عبارت ISOICO

Iran Shipbuilding And Offshore Industries Complex
مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران...
MAF

مخفف عبارت MAF

Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...