مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات فیزیک

MOND

مخفف عبارت MOND

Modified Newtonian Dynamics
در فیزیک٬ دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده، یا...
TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
OBS

مخفف عبارت OBS

Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...