مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

هپاتیت

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hepato Spleno Megaly
بزرگی طحال و کبد گاه به صورت مجزا بزرگی...