مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات دانشگاهی

MERCI

مخفف عبارت MERCI

Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia
بازیاب ام‌ای‌آرسی‌آی یا رتریور...
EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...