مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نداجا

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا می‌باشد که مسئولیت حفاظت از آبهای جمهوری اسلامی ایران را دارد.

نیروی دریایی ارتش ایران بطور سنتی کوچکترین واحد از نیروهای مسلح بوده و طراحی آن تنها برای حفاظت از مرزهای آبی و بنادر خودی بوده‌است.
نداجا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود