مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی

مجموعه جملات اختصاری عاشقانه و رمانتیک در زبان انگلیسی
اصطلاحمعنی و مفهوم
I love you دوستت دارم
I wish I was your loverکاش معشوق تو بودم
You know I got this feeling that I just can’t hideمیدونی,یه احساسی دارم که نمیتونم پنهانش کنم
I try to tell you how I feelسعی می كنم كه بهت بگم احساسم چیه
I try to tell you about I’m meسعی می كنم كه بهت بگم من کی هستم
words don’t come easilyكلمات به آسانی نمی توانند احساسم را بیان کنند
When you get close i share them وقتی تو نزدیك می شوی اونا رو تقسیم می كنم
i watch you when you smileمن تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی
i watch you when you cry من تماشات می كنم وقتی تو گریه می كنی
Just hold me when I tell youفقط به من گوش بده وقتی که بهت میگم
All I need is a love you giveهمه ی چیزی كه می خوام یك عشقی است كه تو به من بدی
Oh baby all I need is youعزیزم همه ی چیزی كه می خوام تویی
every time is the only time i wanna spend with you می خوام همه لحظه هامو با تو باشم
your place is always empty i miss you جای تو همیشه خالی میمونه دلم برات تنگ شده
i want to give up anything just to be with you می خوام به خاطر تو دست از همه چی بکشم
In my dream you are mine but in my life you are dream در رویاهایم تو مال منی ولی در زندگی تو رویای منی
The greatest distance on Earth is not north and south
it is when ii am right front of you and you don’t know that I LOVE YOU
طولانی ترین فاصله در زمین بین شمال و جنوب نیست
اون وقتیه که درست من روبروی توام و تو نمیدونی که من دوستت دارم
Never let you go from my life هرگز نمیزارم از زندگیم بری
One smile begins a friendshipیک لبخند میتونه آغاز یه دوستی باشه
I love all the stars in the sky but they are nothing compared to the ones in your eyes Love U تمام ستاره های آسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچ اند
تو را دوست دارم
My love for you is a journey, starting at forever and ending at neverعشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد
There is no remedy for love but to love moreهیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر
love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود
when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit youوقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.
There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you.یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)
Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم
Love عشق
lover عاشق
Beloved معشوق
Miss youدلم تنگ شده
leave youترکت میکنم
kiss بوسیدن
Hug بغل کردن
lie downدراز کشیدن
smile لبخند
glanceنگاه